Koordinatörün Mesajı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ  SAĞLIK VE GÜVENLİK  BİRİMİ

İstanbul Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere gerekli donanıma sahip İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ,  Mayıs 2014 itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Birimimizin ana amacı,  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara göre oluşturulan vizyon ve misyonumuz doğrultusunda ve  işveren vekilimiz Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat AYDIN’ın  Üst Kurul başkanlığında, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği yönetiminin sağlanmasını koordine etmektir.

Bu amaç doğrultusunda, birimimiz üniversitemizdeki tüm birim iş yerlerinde tehlikeleri ve riskleri içeren risk değerlendirme raporlarının hazırlanmasını, güvenlik düzenlemeleri için gerekli acil eylem planlarının kısa, orta ve uzun vade olarak planlanmasını, birim iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimimiz tarafından Temel  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin mevzuata uygun verilmesini, 12  Ekim 2015 itibari ile başlayan sağlık muayenelerinin devam ettirilmesini, kayıtların tutulmasını ve çıktılarının yönetim ile paylaşılmasını koordine ederek tüm öğrenciler ve çalışanlar için en güvenli işyeri ve sağlığı ortamının sağlanmasını hedeflemektedir.

Üniversitemiz, ilgili politika ve mevzuat değişikliklerinin takibi, değerlendirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi, İSG akademik  faaliyetleri ve  proje bazlı çalışmaları ile birçok konuda olduğu gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da öncü üniversite olmaya devam edecektir.

Saygılarımla;

Prof. Dr. Gülçin ÇİVİ BİLİR

İTÜ İSGB Koordinatörü

7/24 aktif iletişim ağımız: www.isgb.itu.edu.tr,

7/24 aktif iletişim adreslerimiz: İTÜ Mobil UygulamaFacebookInstagramTwitter