Kurullar

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİAd/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK

212 285 34 48

ozcelik@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Yavuz CALP

212 285 75 10

karabulutkubi@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Çiğdem ATALAY ORAL

212 285 66 38

cigdemo@itu.edu.tr

Destek Elemanı

Şenol BORAN

212 285 35 11

sboran@itu.edu.tr

Diğer Bölüm Temsilcisi

Nalan KOÇ

212 285 34 26

kocn@itu.edu.tr