Kurullar

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Yük. Müh. Fatih YAMAN

212 285 34 08

yamanfa@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Mahir ÇAYIR

212 285 75 10

cayir@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Sadettin PERK

212 285 39 51

sperk@itu.edu.tr

Destek
Elemanı

Hasan Ali YAVUZ

212 285 31 32

yavuzhas@itu.edu.tr

Diğer Bölüm Temsilcisi

Gökhan KILDIRAN

212 285 71 18

kildiran@itu.edu.tr