Kurullar

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BŞK.Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Göknur ARSLAN

212 285 34 87

aslang@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Kubilay KARABULUT

212 285 75 10

karabulutkubi@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Faik KESKİN
Salih ÖKSÜZTEPE

212 285 66 25
212 285 30 13

keskinf@itu.edu.tr
salihok@itu.edu.tr

Destek Elemanı

Kenan ONAT

212 285 30 13

onatk@itu.edu.tr

Diğer Bölüm Temsilcisi

-

-

-