Kurullar

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ 
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Sema OKTUĞ

212 285 36 82

oktug@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Kubilay Karabulut 

212 285 75 10

karabulutkubi@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Yard. Doç. Dr. Ö. Sinan SARAÇ
Araş. Gör. Tahir SANDIKKAYA

212 285 67 06

ssarac@itu.edu.tr
sandikkaya@itu.edu.tr

Destek Elemanı

Yüksel BİRGÜL

212 285 36 82

birguly@itu.edu.tr

Diğer Bölüm Temsilcisi

-

-

-