Kurullar

UHUZAM / TARBİL / USYM
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof Dr Elif Sertelİş Güvenliği Uzmanı

Kubilay Karabulut

 

 

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi
Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

 


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)