Kurullar

ENERJİ ENSTİTÜSÜ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç. Dr. Z. Fatih. ÖZTÜRKİş Güvenliği Uzmanı

Kubilay Karabulut 

212 285 75 10

karabulutkubi@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Zübeyde KÖSE

212 285 33 35


Destek
Elemanı

Teknisyen Recep MUSLU 
Teknisyen Rıdvan ÇELİK
Şef Sezgin GÜNGÖR
Teknisyen Zeyneb CAMTAKAN
Ayniyat Saymanı Nihal GÜL
Bilgisayar İşletm. Şeyda GECE
Teknisyen Murat OĞUZ

212 285 38 95
212 285 38 76
212 285 39 82
212 285 33 42
212 285 38 75
212 285 38 75
212 285 38 83

muslur@itu.edu.tr
celikri@itu.edu.tr
-
camtakan@itu.edu.tr
guln@itu.edu.tr
gece@itu.edu.tr
oguzm@itu.edu.trDiğer Bölüm Temsilcisi

-

-

-